<
>
VERZEKERING
Bijna alle verzekeringsmaatschappijen zullen in uw regio Hans van Mierlo Autoschade adviseren voor de reparatie aan uw auto. Aangezien wij een jarenlange samenwerking hebben is er een goede vertrouwensrelatie opgebouwd tussen uw verzekerings-maatschappij en Hans van Mierlo autoschade. Het schadeformulier vullen we graag samen met u in en sturen het voor u op naar uw verzekeringsmaatschappij. Tevens krijgt u bij veel maatschappijen korting op uw eigen risico, als u de auto bij ons brengt. En wij zorgen dat het schadebedrag rechtstreeks aan ons uitgekeerd wordt zodat u ook daar geen zorgen over heeft.
ALLRISK | CASCO
Wij zijn één van de bedrijven welke zich richt op duurzaam en veilig herstel van uw auto. Dit wil zeggen dat wij: voor de reparatie begint de auto van u uitlezen, maar ook nadat uw auto gereed is. Ook gebruiken wij reparatievoorschriften om uw auto te herstellen, dit zodat we kunnen garanderen dat u weer veilig de weg op kan.
DUURZAAM EN VEILIG HERSTEL
Indien u ALLRISK verzekerd bent, wordt alle schade aan uw auto en die van de tegenpartij uitgekeerd. Het is wel verstandig om na te vragen of u bij eigen schuld schade terugvalt in no claim korting. Als u lange tijd schadevrij rijdt, heeft het meestal niet zo'n grote gevolgen. Ook is het vaak zo, dat u een schade binnen een jaar eventueel toch nog zelf kunt betalen, mocht u in dat jaar nog een grotere schade rijden. U kunt uw autoschade bij ons laten taxeren, zodat u kunt overwegen wat het beste is voor u.

Als de tegenpartij schuldig is aan het ongeluk, zal uw verzekeringsmaatschappij het schadebedrag verhalen op de tegenpartij. U hoeft hier niets voor te doen en u kunt uw auto zonder kosten laten repareren.
Als u de auto laat repareren bij Autoschade Service Udenhout, dan zullen wij ervoor zogen dat alles goed geregeld wordt. We zullen het schadeformulier eventueel samen met u invullen en opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.

Vervolgens krijgt u tijdens de reparatie een vervangende auto. Alleen de benzinekosten zijn voor uw rekening. Ook krijgt u in veel gevallen korting op uw eigen risico omdat wij een geselecteerde schadehersteller zijn voor uw verzekeringsmaatschappij. Het schadebedrag zal rechtstreeks aan ons uitgekeerd worden zodat u daar ook geen zorgen over heeft. In sommige gevallen moet u hier een akte van cessie voor ondertekenen. Het enige wat u hoeft te doen is uw gerepareerde en gewassen auto weer op te halen na de reparatie!
BEPERKT CASCO
Bijna alle verzekeringsmaatschappijen zullen in uw regio Hans van Mierlo Autoschade adviseren voor de reparatie aan uw auto. Aangezien wij een jarenlange samenwerking hebben is er een goede vertrouwensrelatie opgebouwd tussen uw verzekeringsmaatschappij en Hans van Mierlo autoschade. Het schadeformulier vullen we graag samen met u in en sturen het voor u op naar uw verzekeringsmaatschappij. Tevens krijgt u bij veel maatschappijen korting op uw eigen risico, als u de auto bij ons brengt. En wij zorgen dat het schadebedrag rechtstreeks aan ons uitgekeerd wordt, zodat u ook daar geen zorgen over heeft.

WA
Heeft u de auto beschadigd teruggevonden zonder gegevens van de tegenpartij, bijvoorbeeld op een parkeerplaats, dan kunt u in aanmerking komen voor het waarborgfonds. U moet dan een schadeformulier invullen met vermelding van twee getuigen. Dit kunnen ook personen zijn, die getuige zijn geweest van het feit dat u de auto onbeschadigd er heeft neergezet. Vervolgens moet u binnen 24 uur aangifte doen bij de politie in de gemeente waar de auto stond tijdens het ongeval.

Bij Hans van Mierlo Autoschade laat u de auto officieel taxeren zodat het bekend is om welk schadebedrag het gaat. De expertisekosten zijn EUR 100,00 incl. BTW. Maar laat u de autoschade later (binnen een jaar) bij ons repareren, dan ontvangt u de expertisekosten weer terug. Vervolgens zal uw verzekeringsmaatschappij de schade in behandeling nemen. Helaas duurt het vaak wel een tijd voordat u definitief uitslag krijgt over de vergoeding wel/niet door het waarborgfonds.
WAARBORGFONDS
Indien u alleen verzekerd bent voor de wettelijke aansprakelijkheid, wordt enkel de eventuele schade aan de tegenpartij vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Is de tegenpartij schuldig aan het ongeval, dan zal uw verzekeringsmaatschappij de tegenpartij aansprakelijk stellen mits u rechtsbijstand heeft afgesloten bij uw verzekering. Uw schade wordt pas uitgekeerd nadat het verhaald is op de tegenpartij.

U kunt bij ons ook een expertise afspraak maken, zodat de schade expert van uw verzekering of van de tegenpartij de schade officieel kan vastleggen. De kosten hiervoor bedragen EUR 100,00 incl. BTW. Laat u uw auto na de schade-uitkering alsnog binnen een jaar bij ons repareren, dan krijgt u de expertisekosten retour.

Als u WA EXTRA heeft afgesloten bent u meestal ook verzekerd voor brand, diefstal, inbraak en stormschade. Dit kunt u nakijken op uw polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
Het Waarborgfonds is opgericht in 1965.
Het is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen:

- auto's
- motoren
- bussen
- vrachtauto's
- brom- en snorfietsen
- enz.

in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.
Wij repareren voor nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen, dus ook voor uw verzekeringsmaatschappij!

Kijkt u maar eens op uw groene kaart voor meer informatie.

Wij repareren onder andere voor:


AEGON
Schadegarant
VvAA verzekeringen
ZLM
AON/One underwriting
Onna Onna
Klaverblad
Unigarant/ANWB
Noord Hollandse 1816
TVM
GlasGarant
Allianz/Topherstel


Vraag naar onze voorwaarden
WIJ BIEDEN OP VERZOEK EEN KREDIETFACILITEIT